חסכון נוסף בהוצאות שלכם, ניתן להוסיף כיסוי תכולה בלי לעשות עוד ביטוח עסק! הכיסוי של התכולה יהיה בהתאם לסכום שתבחרו, כיסוי הצד השלישי יורחב לקליניקה כולה!

ניתן להוסיף כיסוי לביטוח המקצועי, בלי צורך להוסיף ביטוח עסק או מבנה
הביטוח כולל:
*ביטוח לתכולה הנמצאת בקליניקה / בבית הפרטי לפי בחירתכם
*כיסוי מפני נזקי פריצה, גניבה, שריפה ומים.
*כיסוי לביטוח אחריותך כלפי צד שלישי, במקרה שייגרם לו נזק לגוף או לרכוש


***שימו לב - אתם יודעים שאנחנו הוגנים ולכן מציינים שאם הציוד שלכם בקליניקה קטן מ 50 אלף שקל, לא שווה לעשות את הביטוח - הביטוח נועד לתכולה שערכה הוא מעל 50 אלף*** 
 
 

התוספת תתבצע בפוליסה המקצועית, כך שכל שהגביה תהיה מאותו אמצעי הגביה והפרמיה תרד לפי כמות התשלומים שאתם בחרתם בפוליסה המקצועית

כבר הגבת.

ניתן לשלוח טופס זה רק פעם אחת.