ביטוח רכב

ביטוח חובה

זהו ביטוח בסיסי הקבוע בחוק ואשר חל איסור להשתמש ברכב בלעדיו. הכיסוי המינימלי הנדרש מביטוח כזה כולל נזק גוף לנהג הרכב, לנוסעים שעמו ולצדדים שלישיים שעלולים להפגע. לחברות הביטוח מותר לשקול שיקולים שונים בעודן קובעות את גובה הפרמיה לכל נהג ונהג.

הפרמטרים המשמשים אותן כוללים בין השאר מתחלקים לאלו המאפיינים את הרכב ואלו המאפיינים את הנוהגים בו. מה שקובע לגבי הרכב הם נפח מנוע וקיום כריות אוויר. לגבי הנהג מתחשבים במין, גיל וותק רשיון הנהיגה של הנהג הצעיר ביותר אשר נוהג ברכב. בנוסף, נלקחים בחשבון כמות תביעות הרכב בשלוש שנים האחרונות וכמות שלילות רשיון בשלוש שנים האחרונות.

חשוב לציין שלא כל החברות מעלות את גובה הפרמיה לפי הפרמטרים שצויינו, למשל – ישנן חברות שלא מעניין אותן מספר שלילות הרשיון ויש חברות שאינן לקוחות בחשבון את מין הנהג.

אמנם קיום ביטוח חובה מבטיח מילוי אחר חובה שמוטלת על הנהג, עם זאת כיסוי זה הינו מינימלי וישנם רבים הנוטים להרחיבו אל מעבר לנזקי גוף באמצעות רכישת פוליסות ביטוח צד ג' או ביטוח מקיף. כיסויים אלה מבטיחים כיסוי נזק רכוש הנגרם לצדדים שלישיים (צד ג') ונזק רכוש הנגרם לרכב המבוטח עצמו, גם במקרה גניבה (מקיף).


ביטוח צד ג'

פוליסת ביטוח אשר נועדה בבסיסה להעניק כיסוי במקרה של גרימת נזק לרכושו של אדם שלישי ע"י הרכב המבוטח. חשוב לציין כי הכיסוי לפי פוליסה מסוג זה מוגבל בסכום הקבוע בה וכל נזק מעבר לסכום זה יבוא מכיסו של בעל הרכב. המעוניינים לקבל כיסוי רחב יותר ו/או כזה שיכלול גם נזק לרכבם שלהם ייטו בד"כ לרכוש פוליסת ביטוח מקיף הכוללת את רכיב כיסוי על נזקי צד ג'.  


ביטוח מקיף

פוליסת ביטוח רכב המבטיחה כיסוי למכלול הנזקים המסתברים שעלולים להיגרם תוך כדי שימוש ברכב. ביטוח זה בא בנוסף לביטוח חובה ומרחיב אותו אל מעבר לנזקי גוף. פגיעות ברכב עצמו,הנזק לרכוש הנמצא בו, נזק לרכב ורכוש הצדדים השלישיים, שירותי דרך שונים – תמהיל הבא להסיר דאגה מכל אלה נכלל בפוליסת ביטוח מקיף טיפוסית.

בין הכיסויים המוצעים בפוליסות ביטוח מקיף הטיפוסיות ניתן למנות לאחר קניית רכב: כיסוי מפני גניבת רכב ו/או מכשיר רדיו מתוכו, כסוי על נזק אשר נגרם כתוצאה מתאונה, שירותי דרך מסוימים (בד"כ כולל גרירה), כיסוי בגין הוצאות על הגנה משפטית במסגרת תביעות שמקורן שימוש ברכב המבוטח וכו'. עם זאת, הפוליסות כוללות לרוב גם הגבלות ו"תקרות כיסוי" שונות אשר חובה לבדוק אותן לפני רכישתן על מנת להמנע מהפתעות לא נעימות במקרה התרחשות אירוע ביטוחי.

הגבלות טיפוסיות חלות על נזק אשר נגרם ל-: צמיגים שמשות, מרכב גחון וכו'. חשוב לציין כי חברות רבות דורשות להתקין ברכבים אמצעי מיגון יקרים כתנאי להפעלת הביטוח וגם טיפול ברכב לאחר תאונה במוסכים המורשים ע"י החברה בלבד. בנוסף, בפוליסות ביטוח רכב השונות קיים בד"כ סעיף סטנדרטי האוסר הודאה מכל סוג שהוא בתאונה או בגרימת הנזק ללא אישור בכתב מחברת הביטוח. הביטוח המקיף נכלל גם בעת השכרת רכב.