המידע עובר ישר למערכות ומקודד, לאחר ההזנה אנחנו נוכל לראות רק את ה 4 ספרות